Makaleler

Mulla Sadra's Realist Ontology of the Intelligibles and Theory of Knowledge

Yahudilik'te İhtidâ Meselesi

The Spread of Islamic Culture to the East Asia Before the Era of Modern European Hegemony

Analitik Pozitif Ateizmin Bir Eleştirisi : Michael Martin

Turks in Germany : Between Inclusion and Exclusion

Kitâbiyat

Kitâbü't-Tevhîd Tercümesi

Nietzsche ve Din

Dil Devrimi

Bilgelik Peşinde : Din Felsefesi Yazıları

Osmanlı Dönemi İslâm Hukuku Çalışmaları : Kuruluştan Fatih Devri Sonuna Kadar

Hadis Tarihinin Yeniden İnşası

Ruskaya Idea (Rus Düşüncesi)

İslâm'da İbadetlerin Değişmezliği : İslâm Hukukunda Ahkamın Değişmesi Açısından İbadet ve İbadet Nitelikli -Taabbudî Hükümler-

Tam Sayı