İçindekiler
Sayı : 19
Yıl : 2008
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Makaleler

Eş'arî Kelâmının Kırılma Noktası: Cüveynî'nin Yöntem Eleştirileri
Ömer Türker
1-23

İbnü'l-Arabî ve Takipçilerinin Tanrı Anlayışı: Tenzih ve Teşbih Hükümlerinin Birleştirilmesi
Ekrem Demirli
25-44

Nasîruddîn Tûsî Felsefesinde Nefsin Soyut Bir Cevher Oluşunun Temellendirilmesi
Anar Gafarov
45-62

Ali Kuşçu ve Risâle fî vaz'i'l-müfredât'ı
Abdullah Yıldırım
63-85

Kötülük Problemi: Spekülatif - Teorik Yaklaşıma Karşı Dinî - Pratik Yaklaşım
Adnan Aslan
87-114

A Critique of Gettier's Argument
Habib Türker
115-122

Kitâbiyat

The Zâhirîs: Their Doctrine and their History. A Contribution to the History of Islamic Theolagy (çev. ve haz. Wolfgang Behn)
Ignaz Goldziher
(Hülya Alper)
123-126

Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relation in the Muslim Tradition
Yohannan Friendmann
(Adnan Aslan)
126-130

The Early Modern Ottomans: Remapping the Empire
(der.) Virginia Aksan ve Daniel Goffman
(Güneş Işıksel)
131-134

Islamic Maritime Law: An Introduction
Hassan S. Khalilieh
(İsmail Hakkı Kadı)
134-137

Ottoman Wars 1700-1870: An Empire Besieged
Virginia H. Aksan
(Seyfi Kenan)
137-140

Çok Yönlü Bir Sufinin Gözüyle Son Dönem Osmanlı Hayatı: Aşçı Dede'nin Hatıraları
Mustafa Koç, Eyüp Tanrıverdi (prepared by)
(Gülçin Koç - Haşim Koç)
140-149

Doğu'dan Batı'ya Felsefe Köprüsü
Selahaddin Halilov
(Nebi Mehdiyev)
149-154

Islam in Transition: Muslim Perspective
John J. Donohue, John L. Esposito (eds.)
(Recep Şentürk)
154-156

Avicenna's Metaphysics in Context
Robert Wisnovsky
(İbrahim Halil Üçer)
156-164

Tam Sayı