İçindekiler
Sayı : 44
Yıl : 2020
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Jenerik ve İçindekiler

Makaleler

Bir Mezhebin Yitik Kültürü: Hanefî Mezhebi Nevâdir Literatürü / Lost Culture of a Legal School: Nawādir Literature in the Ḥanafī School
Orhan Ençakar
1-36

Memlükler Döneminde Bir İlim Kurumu: İbn Tolun Camii ve Ulemaya Sunduğu Mansıplar / An Institution of Learning in the Mamluk Period: The Mosque of Ibn Ṭūlūn and Its Stipendiary Positions for Ulama
Muhammet Enes Midilli
37-73

تحقيق «النور البادي في أحكام الأراضي» لعبيد لله بن عبد الغنيّ / A Critical Edition and Analysis of ‘Ubaydullāh ibn ‘Abd al-Ghanī’s al-Nūr'al-bādī fī aḥkām al-arāḍī
Bayram Pehlivan / بيرام بهلوان * Yasir Beyatlı / ياسر البياتي
75-166

تحقيق «رسالة في أصول الاصطلاحات البيانيّة» ليوسف بن حسين الكرماستي / A Study and Critical Edition of Yūsuf ibn Ḥusayn al-Kirmāstī’s Uṣūl al-iṣṭilāḥāt al-bayāniyya
Timur Aşkan / تيمور آشكان
167-246

Araştırma Notları

Muhammed b. Mahmûd el-İsfahânî’nin (ö. 688/1289) Hayatı ve Eserleri Üzerine Birkaç Not / Some Remarks on the Life and Works of Muḥammad ibn Maḥmūd al-Iṣfahānī (d. 688/1289)
M. Cüneyt Kaya
247-262

Kitâbiyat

Gazzali ve İmgelem Poetikası
İbrahim Musa
(Mehmet Zahit Tiryaki)
263-267

Slavery & Islam
Jonathan A.C. Brown
(İbrahim Kılıçaslan)
268-272

God’s Command
John Hare
(Kayhan Özaykal)
273-277

Jerusalem in Muhammad’s Strategy: The Role of the Prophet Muhammad in the Conquest of Jerusalem
Abdallah Marouf Omar
(Abdullah Rıdvan Gökbel)
278-280

İsnâdın Satır Araları
Muhammed Enes Topgül
(Halit Özkan)
281-285

Tam Sayı