Ömer Türker adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Kitâbiyat Metafizik
ed. Ömer Türker
(Sümeyye Parıldar)
2022 47 185-190

Kitâbiyat İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu
Ömer Türker
(Muhammet Özdemir)
2011 26 145-147

Makaleler Ebû Zeyd ed-Debûsî'de Varlık ve Bilgi İlişkisi Bakımından Ruh Meselesi
Ömer Türker
2008 20 39-58

Makaleler Eş'arî Kelâmının Kırılma Noktası: Cüveynî'nin Yöntem Eleştirileri
Ömer Türker
2008 19 1-23

Makaleler Bir Yöntem Olarak Şâhitle Gâibe İstidlâl Yöntemi ve Cüveynî'nin Bu Yönteme Yönelttiği Eleştiriler
Ömer Türker
2007 18 1-25

Kitâbiyat İslâm Felsefesine Giriş
(drl. Peter Adamson ve Richard C. Taylor) (çev. M. Cüneyt Kaya)
(Ömer Türker)
2007 17 194-199

Makaleler İlâhî Fiillerin Nedenliliği sorunu: Gazzâlî'nin Meseleye Yaklaşımı ve Katkısı
Ömer Türker
2007 17 1-24

Makaleler "Mukaddime'de Aklî İlimler Algısı: İbn Haldûn'un ""Bireysel Yetenekler"" Teorisi"
Ömer Türker
2006 15 33-50

Kitâbiyat Anlam ve Yorum: Dinî Metinlerin Anlaşılması ve Yorumlanması
Tahsin Görgün
(Ömer Türker)
2003 09 140-143