İsmail Kara adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Makaleler Babanzâde Ahmet Naim Bey’in Modern Felsefe Terimlerine Dair Çalışmaları
İsmail Kara
2000 04 189-279

Makaleler Hanya Mevlevîhânesi: Şeyh Ailesi-Müştemilâtı-Vakfiyesi
İsmail Kara
1997 01 115-173