Elmin Aliyev adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Kitâbiyat Erken Klasik Dönemden XVIII. Yüzyıl Sonuna Kadar Osmanlılar ve Avrupa: Seyahat, Karşılaşma ve Etkileşim/The Ottomans and Europe: Travel, Encounter and Interaction from the Early Classical Period Until the End of the 18th Century
ed. Seyfi Kenan
(Elmin Aliyev)
2011 26 106-116

Kitâbiyat Hophopnâme (Seçmeler), (çev. İsa Öztürk)
Mirze Elekber Sabir
(Elmin Aliyev)
2009 21 113-127

Makaleler Son Dönem Azerbaycan / Türk Düşünürlerinden Abbaskulu Bakühanlı ve Nesâyih İsimli Eseri
Elmin Aliyev
2008 20 79-114