Mesut Kaya adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Kitâbiyat Taberî Tefsiri’nin Kaynakları
Mesut Kaya
(Ceyda Gürman)
2023 49 189-195

Makaleler Tefsirin Erken Döneminde Tevil: Mücâhid b. Cebr’in Aklî Yorumları / Ta’wīl in the Early Period of Tafsīr: Mujāhid b. Jabr’s Rational Qur’an Exegesis
Mesut Kaya
2021 45 1-35

Makaleler İslâm İlimler Tarihinde Muhâkemât Geleneği: Tefsir Hâşiyeleri Merkezli Bir Deneme
Mesut Kaya
2015 33 1-37

Makaleler Hadis ve Tarih İlimleri Arasında Tefsir Tabakat Literatürü: Histografik Bir İnceleme
Mesut Kaya
2014 31 33-65