Murteza Bedir adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Kitâbiyat Buhâra Hukuk Okulu: Vakıf Hukuku Bağlamında X-XIII. Yüzyıl Orta Asya Hanefî Hukuku Üzerine Bir İnceleme
Murteza Bedir
(Emine Arslan)
2015 33 157-164

Makaleler Kelâmcı ve Fıkıhçı Usul Geleneklerine İlişkin Bazı Eleştirel Mülâhazalar
Murteza Bedir
2013 29 65-97

Kitâbiyat The History of an Islamic School of Law: The Early Spread of Hanafism
Nurit Tsafrir
(Murtaza Bedir)
2007 17 149-152

Makaleler İslâm Düşünce Geleneğinde Naklî İlim Kavramı ve İbn Haldûn
Murteza Bedir
2006 15 5-31

Kitâbiyat İslâm Düşüncesinde Sünnet: Yeni Bir Yaklaşım / İslâm Düşüncesinde Sünnet - I: Eleştirel Bir Yaklaşım /İslâm Düşüncesinde Hadis Metodolojisi / Alternatif Hadis Metodolojisi
Mehmed Hayri Kırbaşoğlu
(Murtaza Bedir)
2003 09 111-128