Nail Okuyucu adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Makaleler Şâfiî’nin Kaynak İçi Nesih Teorisi ve Şâfiî Fıkıh Geleneğinde Yorumlanış Biçimleri / Al-Shāfi‘ī’s Theory of Intra-source Abrogation and its Interpretations in Shāfi‘ī School of Thought
Nail Okuyucu
2020 43 1-44

Kitâbiyat el-imâm Abdurrahmân b. el-Kâsım ve İctihâdâtuhû min hilâlil-Müdevvene'
Ali b. Belkâsım el-Alevî
(Nail OKuyucu)
2011 25 202-207