Sedat Şensoy adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Makaleler Hatîb el-Kazvînî'de Fesâhat ve Belâgat Kavramları
Sedat Şensoy
2007 17 25-47

Makaleler Lugavî Anlamının Tezpiti: Veysî'nin Fîrûzâbâdî'ye Karşı Cevherî'yi Müdafaası
Sedat Şensoy
2003 09 87-110

Makaleler Belâgat Geleneğinde Aklî Mecaz Tartışmalar
Sedat Şensoy
2002 08 1-37

Kitâbiyat el-Minvâlü'n-nahvî'l-arabî : Kırâ'e lisaniyye cedîde
İzzeddin Mecdûb
(Sedat Şensoy)
2001 05 194-197