İçindekiler
Sayı : 42
Yıl : 2019
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Jenerik ve İçindekiler

Makaleler

Ebû Bişr Mettâ’dan İbn Sînâ’ya Mantığın Konusu: Söz ve Lafızlar mı Yoksa kinci Makul Anlamlar mı?/ The Subject Matter of Logic from Abū Bishr Mattā to Avicenna: Vocal Forms or Second Intelligibles?
Harun Kuşlu
1-28

Endülüs’te Bir İlim ve Kültür Şehrinin Doğuşu: Gırnata Örneği / The Birth of a City of Learning and Culture in Muslim Spain: The Case of Granada
C. Ersin Adıgüzel
29-60

Köseç Ahmed Dede ve Şeyh Galib’in Mevlevî Âdap ve Erkânına Katkıları / The Contributions of Köseç Ahmed Dede and Shaykh Ghālib to Mawlawī Manners and Principles
Ayşegül Mete
61-106

"تحقيق ""مَعاقِد الطِّراف في أول تفسير سورة الفتح من الكشّاف""لشيخ الإسلام أبي السعود أفَنْدِي (ت: 982ه/1574م) / A Critical Edition and Analysis of Ebüssuûd’s Ma‘āqid al-širāf fī awwal sūrat al-Fatģ min al-Kashshāf "
Harun Bekiroğlu هارون بَكِرْ أُوغْلُو
107-148

Kitâbiyat

el-Câmiu’s-sahîhu’l-müsnedü’l-muhtasar min hadîsi Resûlillâh sallallāhu aleyhi ve sellem
Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil b. İbrâhim el-Buhârî
(Mehmet Özşenel)
149-154

Teaching and Learning the Sciences in Islamicate Societies (800-1700)
Sonja Brentjes
(Taha Yasin Arslan)
155-159

Târîhu Meyyâfârikīn
İbnü’l-Ezrak el-Fârikī
(Halil İbrahim Hançabay)
160-165

Letâyifü’l-hakāyik
Reşîdüddin Fazlullāh-ı Hemedânî
(Turgay Şafak)
166-172

The World in a Book: Al-Nuwayri and the Islamic Encyclopedic Tradition
Elias Muhanna
(Muhammet Enes Midilli)
173-180

Vefeyat

M. Nazif Şahinoğlu Hocamın Ardından (1936-2018)
Hüseyin Elmalı
181-187

Şeriat, Tarikat, Tanzimat: Butrus Abu-Manneh (1932-2018)
Abdulhamit Kırmızı
189-193

Hadis Alanındaki Çalışmalarıyla Tanınan Hollandalı Oryantalist: Harald Motzki (1948-2019)
Rahile Kızılkaya Yılmaz
195-201

Tam Sayı