Cüneyd Köksal adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Değerlendirme Makalesi İdeolojik Kurguların Ötesinde: Bir Fakih ve Sûfi Olarak Şeyh Bedreddin / Beyond Ideological Theories: Şeyh Bedreddin as a Jurist and Sufi
Asım Cüneyd Köksal
2021 45 145-184

Kitâbiyat Keşfü’l-esrâr ve hetkü’l-estâr
Yûsuf b. Hilâl es-Safedî
(Asım Cüneyd Köksal)
2020 43 195-197

Makaleler İslâm Hukuk Felsefesinde Fiillerin Ahlâkîliği Meselesi -Mukaddimât-ı Erbaa’ya Giriş-
Asım Cüneyd Köksal
2012 28 1-43

Makaleler Siyaset ve Hukuk Arasında Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın Fıkıh Düşüncesi
Asım Cüneyd Köksal
2011 26 49-79

Kitâbiyat İslâm Dünyasında Hukuk ve İktidar
Sami Zubaida
(Cüneyd Köksal)
2010 23 169-172

Kitâbiyat Homo Juridicus: Hukukun Antropolojik İşlevi Üzerine Bir Deneme
Alain Supiot (çev. Bige Açımuz Ünal)
(A. Cüneyd Köksal)
2009 22 137-144