Tamer Yıldırım adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Kitâbiyat Din Felsefesi: Seçme Metinler
Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach, David Basinger (ed.), (çev. Rahim Acar, Nebi Mehdiyev, Hümeyra Özturan, Osman Baş)
(Tamer Yıldırım)
2013 30 159-162

Kitâbiyat Fârâbî Felsefesi ve Ortaçağ Düşüncesine Etkisi
Robert Hammond (çev. Gülnihal Küken, Uluğ Nutku)
(Tamer Yıldırım)
2009 22 151-154

Kitâbiyat Bertand Russell'da Ahlâk Felsefesi
Osman Elmalı
(Tamer Yıldırım)
2009 21 157-160

Kitâbiyat "Sûfî Tecrübenin Epistemolojisi; Çağdaş Bir Bakış"
Ramazan Ertürk
(Tamer Yıldırım)
2008 20 142-147

Kitâbiyat İslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam)
Tamer Yıldırım (Macid Fahri) (çev. Muammer İskenderoğlu - Atilla Arkan)
2005 14 159-163

Kitâbiyat Felsefi ve Deneysel Dayanaklarla Ölüm Sonrası Yaşam
Metin Yasa
(Tamer Yıldırım)
2002 08 142-145