İçindekiler
Sayı : 31
Yıl : 2014
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Makaleler

“Vücûh” ve “Nezâir” Hakkında Yapılan Tanımlara Dair Bir Değerlendirme
Hasan Yaldızlı
1-31

Hadis ve Tarih İlimleri Arasında Tefsir Tabakat Literatürü: Histografik Bir İnceleme
Mesut Kaya
33-65

Şehristânî’nin “el-Mecûs” Tasnifinin Mecûsî Kutsal Metinlerinden Hareketle Tahkiki
Mehmet Alıcı
67-122

Fener Rum Patrikhânesi’nin Moskova Patrikliği’yle İlişkilerinde Ortaya Çıkan Gerginlikler (1922-1925): Tarihçesi ve Sebepleri
Şir Muhammed Dualı
123-139

Kitâbiyat

Kitâbü’l-Menâmât: Sultan III. Murad’ın Rüya Mektupları
Özgen Felek (haz.)
(Türkân Alvan)
141-151

Jami
Hamid Algar
(Ertuğrul Ökten)
151-157

Ahmed-i Câmî Nâmekî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri
Abdulvahap Yıldız
(Abdurrahman Acer)
157-162

İmam Eş‘ari ve Eş‘arilik
Mehmet Keskin
(Halil İbrahim Delen)
163-168

Reform and Modernity in Islam: The Philosophical, Cultural and Political Discourses among Muslim Reformers
Safdar Ahmad
(Mehraj Ud Din Bhat)
168-172

Custom in Islamic Law and Legal Theory: The Development of the Concepts of “‘Urf and ‘Ādah” in the Islamic Legal Tradition
Ayman Shabana
(Murat Sarıtaş)
172-175

Muhtelefü’l-hadîs beyne’l-fukahâ’ ve’l-muhaddisîn
Nâfiz Hüseyin Osman Hammâd
(Fahreddin Yıldız)
176-182

Yeni Oryantalistler: Nietzsche’den Orhan Pamuk’a İslam’ın Postmodern Temsilleri
Ian Almond, (çev. Bahar Çetiner - Talha Can İşsevenler)
(Emir Kuşçu)
182-188

Vefeyât

Muhammed Kutub (1919-2014)
Hilal Görgün
189-195

Tam Sayı